Castellano
La Fundació SiD Moskitia es una petita ONG de desenvolupament amb seu a Sabadell (Barcelona), implicada en el desenvolupament de la població indígena de La Moskitia hondurenya.
Treballem per garantir una vida digna als indígenes de La Moskitia mitjançant projectes educatius, sanitaris i de desenvolupament econòmic.
La nostra actuació també implica conscienciar la nostra societat en relació a la problemàtica existent d’aquests pobles en el cobriment de les seves necessitats més bàsiques.

SiD Moskitia es va crear el 1996 per recolzar la tasca del missioner sabadellenc Josep Aguilà en el desenvolupament i l’accés a una vida digna de les poblacions indígenes de La Moskitia d’Hondures .El 1986, el missioner Josep Aguilà va arribar a La Moskitia hondurenya per col·laborar en la Missió Catòlica dels Pares Paüls. Allà es va trobar amb una població empobrida i sense cap tipus d'ajuda estatal ni internacional pel que fa a la cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, sanitat i educació). Aviat en Josep Aguilà es va plantejar el seu treball més enllà de l'atenció a la Parròquia, treballant amb la població en activitats per al desenvolupament i la dignificació de les comunitats indígenes de La Moskitia d’Hondures.
La nostra missió
Impulsar el desenvolupament integral de la població indígena de la Moskitia hondurenya contribuint a la millora de les condicions econòmiques, educatives, sanitàries i d'infraestructures, i respectant la seva integritat cultural.
El nostre equip
Presidenta d’Honor: Dolors Fité
President: Santiago Aguilà
Vicepresidenta: Ingrid Aguilà
Secretari: Marcel Martí
Tresorer: Carles Rodríguez
Coordinadora: Judith Sánchez
El nostre treball és possible gràcies a l’ajuda dels nostres col·laboradors i voluntaris.
twitter

                                                                                                                               

  Catala
La Fundación SiD Moskitia es una pequeña ONG de desarrollo con sede en Sabadell (Barcelona), implicada en el desarrollo de la población indígena de La Moskitia hondureña.
Trabajamos para garantizar una vida digna a los indígenas de La Moskitia mediante proyectos educativos, sanitarios y de desarrollo económico.
Nuestra actuación también implica concienciar a nuestra sociedad en relación a la problemática existente de estos pueblos en el cubrimiento de sus necesidades más básicas.

SiD Moskitia se creó en 1996 para apoyar el trabajo del misionero sabadellense Josep Aguilà por el desarrollo y una vida digna de las poblaciones indígenas de La Moskitia de Honduras

En 1986, el misionero Josep Aguilà llegó a La Moskitia hondureña para colaborar en la Misión Católica de los Padres Paúles. Allí se encontró con una población empobrecida y sin ningún tipo de ayuda estatal ni internacional en cuanto a la cobertura de necesidades básicas (alimentación, sanidad y educación), por lo que pronto Josep Aguilà se planteó su trabajo más allá de la atención a la Parroquia, trabajando con la población en actividades para el desarrollo.

Nuestra misión
Impulsar el desarrollo integral de la población indígena de La Moskitia hondureña contribuyendo a la mejora de las condiciones económicas, educativas, sanitarias y de infraestructuras, y respetando su integridad cultural.
Nuestro equipo
Presidenta de Honor: Dolors Fité
Presidente: Santiago Aguilà
Vicepresidenta: Ingrid Aguilà
Secretario: Marcel Martí
Tesorero: Carles Rodríguez
Coordinadora: Judith Sánchez
Nuestro trabajo es posible gracias a la ayuda de nuestros colaboradores y voluntarios